KONTAKT

ORGANIZÁTOR PODUJATIA

Trekland s.r.o.

Vajanského nábrežie 9
811 02 Bratislava

IČO: 35845732

DIČ: 2020288688

IČ DPH: SK 2020288688

Telefónne číslo
+421 911 477 009

Email

info@treset.sk

trekland.za@trekland.sk