ORIENTAČNÝ BEH

Orientácia je v prírode naozaj podstatná. Podľa mapy a buzoly budete nachádzať konkrétne stanovištia a využívať na maximum vašu orientáciu, aby ste sa dostali čo najskôr do určeného cieľa. Kde je sever bude v tomto prípade naozaj dôležité.

Čo je orientačný beh?

Je to šport, ktorý sa odohráva prevažne v prírode a je vhodný pre všetky vekové kategórie, od najmenších detí až po seniorov. Je to šport, kde aj pomalší môže poraziť rýchlejšieho. Ako je to možné? Na úspešné prejdenie trate nestačí len fyzická kondícia, ale je potrebné pri tom trošku aj myslieť. Je to totiž beh v neznámom teréne, kde sa človek orientuje pomocou mapy a buzoly. Samotná trasa nie je v teréne nijak značená, všetko je zakreslené len na mape.

Na nej sú kontroly vyznačené krúžkom a poradovým číslom, ktoré určuje poradie kontrol. V teréne sa nachádza stojan, na ktorom je zavesený oranžovo biely trojboký lampión. Na stojane je pripevnené raziace zariadenie, ktorým sa označí prechod kontrolou. Trate nie sú vopred známe (iba dĺžka, prevýšenie a počet kontrol), mapu s traťou dostáva pretekár až po štarte, kedy mu začína plynúť súťažný čas. Kontroly je potrebné navštíviť v určenom poradí. Postup od jednej kontroly k druhej si volí každý sám, čo znamená, že jeden pretekár si zvolí postup krížom cez kopec, lúku, či les a ďalší to napríklad obíde po chodníku. Niekedy takéto obiehanie dlhšou ale jednoduchšou trasou môže byť rýchlejšie, avšak skúsený orientačný bežec to zvládne často aj priamo, pričom využije buzolu. Buzola slúži na správne zorientovanie si mapy na štarte. Zosúladí sa sever na buzole a poludníky na mape. Podľa buzoly sa priebežne kontroluje správnosť zorientovania mapy. Využíva sa na smerové postupy (azimuty) v teréne, kde je nedostatok výrazných záchytných bodov.

Kto to celé zvládne v čo najkratšom čase vyhráva.